top of page

PUBLICATIONS

-

2019

       Authors: Koshy M, Jagannati M, Ralph R, Victor P, David T, Sathyendra S, Veeraraghavan B, Varghese GM.

       Journal:Emerging Infectious diseases

       Year: 2019

​​

2018

       Authors: Benjamin RN, David T, Iyadurai R, Jacob KS.

       Journal: Indian Journal of Psychology

       Year: 2018

       Authors: Gunasekaran Karthik, Thomas Isaiah Sudarsan, John Victor Peter, Thambu Sudarsanam, George M Varghese, Paul                                    Kundavaram, Sowmya Sathyendra, Ramya Iyyadurai, and Kishore Pichamuthu

       Journal: World Journal of critical care medicine

       Year: 2018

       Authors: Mathuram AJ, Michael JS, Turaka VP, Jasmine S, Carey R, Ramya I.

       Journal: Tropical doctor

       Year: 2018

       Authors: Mishra AK, Arvind VH, Muliyil D, Kuriakose CK, George AA, Karuppusami R, Benton Carey RA, Mani S, Hansdak SG

       Journal: International Journal of stroke

       Year: 2018

       Authors: Akhil Rajendra,Anup J Devasia, Nirmal Raj Francis, Vijay Prakash Turaka

       Journal: British Medical Journal

       Year: 2018

       Authors: Tina George, Riddhi Dasgupta,Harsha Vardhan, Nihal Thomas

       Journal: British Medical Journal

       Year: 2018

2017

       Authors: Tina George, M Venkataraman, Sramana Mukhopadhyay, I Ramya

       Journal: Journal of family medicine and primary care

       Year: 2017

       Authors: Selvin Sundar Raj Mani, Asisha Janeela Mathansingh, Himpreet Kaur, Ramya Iyyadurai 

       Journal: Neurology India

       Year: 2017

       Authors: Angel T Miraclin, Selvin Sundar Raj Mani, Sandhya Suresh, and Ramya Iyyadurai

       Journal: Journal of global infectious diseases

       Year: 2017

       Authors: Vineeth Varghese Thomas, Tina George, Ajay Kumar Mishra, Pavithra Mannam, I Ramya

       Journal: Journal of family medicine and primary care

       Year: 2017

       Authors: Mishra AK, Iyadurai R, George AA, Rajdurai E, Surekha V.

       Journal: Journal of family medicine and primary care

       Year: 2017

       Authors: Kiran DV, Karthik Gunasekaran, Ajay Kumar Mishra, and Ramya Iyyadurai

       Journal: Oxford Medical case reports

       Year: 2017

       Authors: Selvin Sundar Raj Mani, Ramya Iyyadurai

       Journal: International Journal of Immunopathology and Pharmacology

       Year: 2017

       Authors: Sohini Das, Atul Ramchandra More,and Ramya Iyadurai

       Journal: Journal of family medicine and primary care

       Year: 2017

       Authors: Cijoy K. Kuriakose, Ajay Kumar Mishra, Harshad Arvind Vanjare, Ancy Raju,and O. C. Abraham

       Journal: Journal of neurosciences in rural practice

       Year: 2017

       Authors: Sengupta M, Prabhakar AK, Satyendra S, Thambu D, Abraham OC, Balaji V, Chen HW, Chao CC, Ching WM, Prakash JA.

       Journal: Journal of global infectious diseases

       Year: 2017

       Authors: Ronald Albert Benton Carey, Vignesh Kumar Chandiraseharan, Anitha Jasper, Tunny Sebastian, Chrusolitha                                               Gujjarlamudi, Sowmya Sathyendra, Anand Zachariah, Asha Mary Abraham, Thambu David Sudarsanam

       Journal: Annals of Indian academy of neurology

       Year: 2017

       Authors: Lesley Ponraj, Ajay Kumar Mishra, Maria Koshy, and Ronald Albert Benton Carey

       Journal: Journal of family medicine and primary care

       Year: 2017

       Authors: Mishra AK, Kharkongor M, Kuriakose CK, George AA, Peter D, Carey RAB, Mathew V, Hansdak SG.

       Journal: Canadian Journal of neurology

       Year: 2017

       Authors: Nisha Jose, Tarun K George, Riya Jose, Thenmozhi Mani, Sudha Jasmine, Sowmya Sathyendra

       Journal: Indian journal of applied research

       Year: 2017

       Authors: Thambu David, Prathap Tharyan

       Journal: Indian journal of medical microbiology

       Year: 2017

       Authors: Binila Chacko, Kurien Thomas, Thambu David, Hema Paul, Lakshmanan Jeyaseelan, John Victor Peter

       Journal: World journal of critical care medicine

       Year: 2017

       Authors: Shuba Kumar, Jony Christina, Anna Revathi Jagadish, John Victor Peter, Kurien Thomas, Thambu David Sudarsanam 

       Journal: National medical journal of India

       Year: 2017

       Authors: T. Angel Miraclin , Turaka Vijay Prakash , More Atul Ramachandra , Thambu David Sudarsanam 

       Journal: Toxicology international

       Year: 2017

  • Title:

       Authors:

       Journal:

       Year:

  • Title:

       Authors:

       Journal:

       Year:

bottom of page